Notes de premsa  

L’Observatori Català del Paisatge va quedar oficialment constituït el passat 8 d'octubre, després de la signatura del conveni que regula la seva creació per part del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, i de representants del món local, col·legis professionals, entre els que hi figura el COAC, diputacions, la Fundació Territori i Paisatge i els rectors de les universitats catalanes. Es tracta d’una iniciativa pionera a l’Estat espanyol que permetrà desenvolupar línies d’actuació política, farà tasques de sensibilització i servirà d’espai de trobada entre les administracions i la societat civil en matèria de gestió i conservació del paisatge.

El COAC tindrà un representant permanent, en aquest cas el president de la Demarcació de Barcelona, Jordi Ludevid, als òrgans de Govern del Patronat: el Comitè Executiu i el Consell Rector, així com al Consell Consultiu, el que permetrà al COAC prendre part en la gestió de les polítiques públiques en aquesta matèria. El president de la Demarcació de Girona, Josep Riera, és el representant suplent del COAC en els òrgans del nou Observatori, que tindrà seus a Barcelona i a Olot. Aquesta presència destacada del Col·legi és fruit del reconeixement a la trajectòria en l’organització, juntament amb l’UPC, de la Biennal del Paisatge i del Premi Rosa Barba els últims sis anys.

L’Observatori Català del Paisatge, nom que el COAC ha cedit a la Generalitat, neix fruit de dos impulsos. Per un costat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que vol establir les bases d’una política específica de paisatge a Catalunya. D’altra banda, dóna resposta a una sensibilitat social creixent en relació al paisatge, que es plasma en una exigència de més rigor i qualitat en la gestió dels recursos territorials, entre els quals el paisatge destaca especialment per ser-ne l’element més evident. La incorporació del paisatge com un factor transversal en les polítiques d’ordenació territorial permetrà revertir les tendències més pernicioses que es detecten i, alhora, impulsar una revalorització d’aquest element central del patrimoni ambiental i cultural de Catalunya.

Les funcions de l’Observatori

- Espai de trobada: L’Observatori serà un espai de trobada de l’administració catalana, les universitats, el món local i els àmbits de la societat civil relacionats amb la gestió del paisatge al nostre país.

- Catalogació del paisatge: L’Observatori elaborarà els catàlegs del paisatge. Se’n farà un per a cadascuna de les regions en què s’organitzarà l’estructura política administrativa de Catalunya. Els respectius catàlegs contindran les principals unitats de paisatge que integren el patrimoni de cada territori i fixaran els objectius de qualitat paisatgística que es pretén assolir a cadascun d’ells. Cal esmentar que per a l’elaboració dels catàlegs i la definició d’objectius de qualitat està previst emprar una metodologia participativa. Això contribuirà a implicar i responsabilitzar la societat en la gestió del seu propi medi paisatgístic.

- Paisatge i planificació territorial: Els catàlegs del paisatge, un cop elaborats, es trametran al departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que les diverses unitats de paisatge catalogades així com els objectius de qualitat associats siguin incorporats en forma de directrius als plans territorials parcials que elabora la secretaria per a la Planificació Territorial d’aquest departament.

- Sensibilització i actuacions exemplars: Sobre la base de diverses realitats paisatgístiques representatives de les tipologies bàsiques de paisatge –natural, rural, periurbà i urbà- a casa nostra, es desenvoluparan proves pilot de millora paisatgística. Es pretén així que la població vegi l’actuació sobre el paisatge com un element més de la gestió del territori i, alhora, com una oportunitat per conservar el patrimoni natural i cultural de la nostra societat.

La creació de l’Observatori Català del Paisatge implica l’adopció al nostre país dels principis i estratègies d’acció que conté la Convenció Europea del Paisatge, promoguda pel Consell d’Europa. Actualment s’està redactant l’avantprojecte de la Llei del Paisatge de Catalunya. Amb l’aprovació d’aquest instrument legislatiu, que es preveu que entri al Parlament a finals d’enguany, aquest país es dotarà d’un marc normatiu general pel que fa a la consideració, tractament i gestió del paisatge.


2004-10-08
SUMARI ARXIU
 
arquitectes.cat el nou web dels Arquitectes de Catalunya
La Generalitat posa en marxa el procés per aprovar la nova llei d'arquitectura a finals de 2014
Manifest per la Qualitat Democràtica
Necessita l'arquitectura d'un reset? Debat dijous 28 de novembre al Roca Barcelona Gallery
Lluís Comerón, elegit nou president de l'ITeC
Jordi Ludevid, reelegit com a president del CSCAE
Benedetta Tagliabue guardonada amb el Premi Riba Jencks 2013
Vegeu el vídeo de la taula rodona sobre Barcelona en el marc de l'exposició BCN/Enllaços
  Arxiu

2013
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2012
Desembre
Novembre
Octubre
Setembre
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004