Notes de premsa  

El COAC va acollir l’acte de signatura i presentació del Conveni de Col·laboració per a la reforma i condicionament de la nova seu destinada a recepció, magatzem i distribució del Banc dels Aliments de Barcelona, al carrer Motors cantonada amb el Passeig de la Zona Franca, que estarà operativa després de l’estiu. L’acte ha estat presidit pel Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, i ha comptat amb la presència del Regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, i del director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Salvador Puig.

El conveni signat avui preveu que Arquitectes sense Fronteres (ASF) designi l’arquitecte o arquitectes que realitzaran el projecte, l’estudi de seguretat i la direcció de les obres de reforma i condicionament del local, així com l'arquitecte tècnic o aparellador que durà a terme la direcció executiva de l’obra i les tasques de coordinador de seguretat i salut de l’obra. Tanmateix, l’Associació Agronomia Activa designarà l’enginyer o enginyers agrònoms que realitzaran el projecte, direcció d’obra i direcció de l’execució d’obra de les instal·lacions de l’esmentat centre de recepció, magatzem i distribució d’aliments del BANC. Ambdues ONGs i el Banc dels Aliments vetllaran per la deguda coordinació entre els tècnics designats per dur a terme els projectes, direcció de les obres i control de seguretat i salut en aquestes.

Les despeses generades pels treballs dels tècnics designats per les ONGs anteriorment descrits, seran subvencionades respectivament pels Col·legis Professionals signants d’aquest acord amb càrrec a les quantitats que anualment destinen als projectes de solidaritat. Tant el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, com el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, conscients de la funció social de les professions que representen i de la necessitat que els membres de la societat civil catalana s’impliquin, des dels seus respectius àmbits d’actuació, en la lluita contra la desigualtat i la pobresa, venen destinant un percentatge dels seus pressupostos anuals a projectes de solidaritat i cooperació amb el Tercer i el Quart Món habitualment realitzats per les ONGs Arquitectes sense Fronteres i Agronomia Activa, ambdues creades amb el suport dels respectius Col·legis Professionals.

Implicació social dels col·legis professionals

L’acord ha estat signat per Jesús Alonso, Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Manuel Raventós, President de la Fundació Privada Banc dels Aliments; Alexandre García Homs, Degà del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; Lluís M. Sanllehy, President d’Arquitectes Sense Fronteres; i Juan José Segarra, Secretari de l’Associació Agronomia Activa; en representació de totes les entitats que col·laboren en aquesta obra.

Amb aquesta actuació quedarà resolt el problema del local del Banc dels Aliments. Fins ara, s’ha vingut utilitzant locals cedits per particulars que desinteressadament en permetien la ubicació temporal, però que alhora provocaven una situació de incertesa en la seva continuïtat.

Davant la possibilitat d'haver d'interrompre la seva labor, les administracions públiques van manifestar-se, el passat mes de juny, a favor de trobar una solució amb caràcter definitiu a aquesta situació de precarietat, i van reconèixer expressament que la tasca duta a terme per la seixantena de voluntaris mereixia el suport públic en tant que suposava una aportació en el camp de l'assistència social de Barcelona i àrea d’influència, de prop de 6 milions d'euros anuals (valor econòmic dels aliments recuperats).

Amb data 1 de desembre es va subscriure un conveni de cessió d'ús gratuïta entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Banc dels Aliments, el qual permet ubicar les instal·lacions del Banc dels Aliments en aquest nou emplaçament, on poder continuar desenvolupant la tasca de recollida i redistribució d'aliments entre els més desafavorits de la nostra ciutat.

El nou emplaçament que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició del Banc dels Aliments, està situat en terreny del Consorci de la Zona Franca, qui ha autoritzat expressament aquesta cessió. Es tracta de l'antic auditori de l'Institut de Formació Professional Verge de la Mercè, al carrer Motors 122 de Barcelona (cantonada amb passeig de la Zona Franca). En una primera fase es compta amb una superfície de 1.389 m2, ampliables a 600 m2 (2ª fase). El pressupost de les obres de condicionament és de 582.000 euros. El local disposarà de dues cameres frigorífiques: una de fred positiu amb una capacitat de 225'7 m3 (o 66'4m2); una de congelació de 105'3 m3( o 31 m2) i una capacitat d’emmagatzematge de 700 pales.

El passat mes d'octubre, es va signar un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, que ha assignat una dotació econòmica per fer front a aquesta inversió de 140.000 euros. La resta del pressupost es cobrirà per part de particulars i d'entitats privades.

El Banc dels Aliments és una ONG que lluita des de 1988 contra el malbaratament alimentari com a resposta a la fam. Actua com a pont solidari entre unes 400 empreses del sector agroalimentari i 300 entitats benèfiques que lluiten contra la pobresa i la marginació social, i són les destinatàries dels excedents i sobrants de les primeres. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, 56.000 persones tenen necessitats i reben l’ajuda alimentaria del Banc dels Aliments, a través de 275 entitats benèfiques.

El 2003, gràcies a la donació dels excedents alimentaris de 332 empreses donants d’aliments, a la contribució econòmica de particulars, empreses, poders públics, mitjans de comunicació, i sobretot, al treball desinteressat dels voluntaris, el Banc dels Aliments va repartir més de 2130 tones de productes dins el seu àmbit local d’actuació: Barcelona i àrea d’influència, amb un valor estimat dels aliments de 5,30 milions d’euros.


2004-04-26
SUMARI ARXIU
 
arquitectes.cat el nou web dels Arquitectes de Catalunya
La Generalitat posa en marxa el procés per aprovar la nova llei d'arquitectura a finals de 2014
Manifest per la Qualitat Democràtica
Necessita l'arquitectura d'un reset? Debat dijous 28 de novembre al Roca Barcelona Gallery
Lluís Comerón, elegit nou president de l'ITeC
Jordi Ludevid, reelegit com a president del CSCAE
Benedetta Tagliabue guardonada amb el Premi Riba Jencks 2013
Vegeu el vídeo de la taula rodona sobre Barcelona en el marc de l'exposició BCN/Enllaços
  Arxiu

2013
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2012
Desembre
Novembre
Octubre
Setembre
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004